Phú Thọ: Trong lúc đào móng xây nhà, bà Đỗ Thị Lệ Huyền phát hiện 1 quả bom

Tin mới

02/12/2012 11:40

M.Nhung