Phú Yên: Chấm dứt việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực Vũng Rô đến cuối tháng 9

Tin mới

03/09/2012 17:29

T.Tiên