Phú Yên: Thi công kè sông Vét (Tuy An) làm cạn hàng trăm giếng nước nửa tháng nay

Tin mới

19/08/2012 11:01

M.Nhung