Qatar sẽ tăng đầu tư tái thiết ở Gaza từ 253 triệu lên 400 triệu USD

Tin mới

29/10/2012 04:29

M.Nhung