Quan chức Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nhóm họp tại Tokyo thảo luận vấn đề Triều Tiên

Tin mới

31/01/2013 15:08

 

Phong Linh