Quân đội đồng minh Châu Phi đã kiểm soát được cảng Kismayo của Somalia

Tin mới

02/10/2012 21:16

Linh San