Quân đội Mỹ cam kết vẫn duy trì hiện diện mạnh mẽ ở Trung Đông ngày 11-12

Tin mới

12/12/2012 04:35

M.Nhung