Quân đội Nam Sudan tấn công căn cứ phiến quân ở bang Jonglei, tiêu diệt 19 tay súng

Tin mới

21/11/2012 21:43

B.T.H