Quân đội Nga hoàn thành xây dựng ba trạm rađa mới cuối năm 2012

Tin mới

06/01/2013 21:58

T.Tiên