Quân nhân Mỹ tại Nhật Bản bị cấm ra khỏi căn cứ một mình

Tin mới

01/12/2012 17:00

B.T.Q