Quảng Bình: Thêm tàu cá QB 93469TS với 8 ngư dân mất liên lạc với đất liền 3 ngày nay