Quảng Nam: 3 dự án thuỷ điện Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 và Tr’Hy chậm tiến độ do thiếu vốn

Tin mới

31/10/2012 01:00

M.Nhung