Quảng Nam cấp mới 6 dự án FDI từ đầu năm, tổng vốn đăng ký 37 triệu USD

Tin mới

03/08/2012 06:00

M.Nhung