Quảng Nam: Chiều 6-10 người dân thôn 7A đã chấp nhận dỡ bỏ rào chắn phong tỏa nhà máy Thép Việt Pháp

Tin mới

06/10/2012 18:09

Tr.Thường