Quảng Nam: EVN đã chuyển 3,717 tỉ đồng khắc phục hậu quả do động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2.

Tin mới

22/11/2012 20:59

T.Tiên