Quảng Nam: Hỗ trợ 845,5 triệu đồng di dời 7 hộ bị thủy điện Sông Tranh 2 ảnh hưởng

Tin mới

03/10/2012 22:00

M.Nhung