Quảng Nam: Kiến nghị kiểm tra, quan trắc đập thủy điện Sông Tranh 2 ở chế độ đặc biệt

Tin mới

19/10/2012 19:59

T.Nguyên