Quảng Nam: Thiên tai khiến 169 người chết, thiệt hại khoảng 6.400 tỉ đồng từ 2007-2012

Tin mới

07/12/2012 03:00

M.Nhung