Quảng Ngãi: 4.000m2 hồ nuôi tôm của ông Trần Văn Phường bị đầu độc, thiệt hại 150 triệu đồng

Tin mới

10/01/2013 20:30

Tử Trực