Quảng Ngãi: Hơn 2.500 người ở xã Sơn Ba (H.Sơn Hà) qua sông Re phải đu dây kéo bè

Tin mới

21/10/2012 09:03

M.Nhung