Quảng Ngãi: Khu kinh tế Dung Quất hiện có 114 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn 8 tỉ USD

Tin mới

10/10/2012 08:41

M.Nhung