Quảng Ngãi: Lý Sơn sẽ dự án điện mặt trời trị giá 8,41 triệu euro từ vốn ODA Phần Lan

Tin mới

07/10/2012 13:40

V.Mịnh