Quảng Ngãi: Ngày 13-10, ông Lê Vinh, người bị mất tàu ở Hoàng Sa được tặng tàu công suất 265 CV

Tin mới

13/10/2012 18:13

Văn Mịnh