Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 3.500 đơn vị máu, đáp ứng 95% nhu cầu, từ đầu 2012 đến nay

Tin mới

05/08/2012 11:20

M.Nhung