Quảng Ngãi: Tiếp tục kỷ luật với 2 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Tin mới

02/08/2012 15:54

T.Tiên