Quảng Ngãi: Tiêu hủy gần 1.500 con vịt nhiễm virus cúm A/H5N1 trong 2 ngày qua

Tin mới

17/08/2012 18:59

Xuân Long