Quảng Ngãi: Trên 80% giếng nước sinh hoạt của người dân Lý Sơn bị nhiễm mặn

Tin mới

01/08/2012 19:20

T.Tiên