Quảng Ngãi: Vận chuyển 2 máy phát điện ra đảo Lý Sơn

Tin mới

05/10/2012 21:24