Quảng Ngãi: Xuất khẩu 350 tấn thiết bị khử mặn đến Arab Saudi

Tin mới

05/10/2012 13:57

T.Nguyên