Quảng Ninh: Vịnh Hạ Long có 2 đơn vị cứu hộ nhưng đều thiếu nhân lực, thiết bị

Tin mới

16/10/2012 05:00

M.Nhung