Quảng Trị: Đại tu 20 trạm biến áp nhằm bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa

Tin mới

13/10/2012 18:40

 

T.Kim