Quảng Trị: Sau gần 14 năm, chỉ còn 2 dự án FDI tại các KCN, khu thương mại hoạt động

Tin mới

08/10/2012 00:00

M.Nhung