Quốc hội Gruzia phê chuẩn chính phủ mới do ông B.Ivanishvili làm thủ tướng ngày 25-10

Tin mới

26/10/2012 06:30

M.Nhung