Quốc hội Mỹ ngày 2-1 thông qua dự luật cho phép nhận trẻ mồ côi Triều Tiên làm con nuôi

Tin mới

02/01/2013 21:21