Quốc vương Ả Rập Saudi có ảnh hưởng nhất thế giới Hồi giáo năm 2012

Tin mới

27/11/2012 13:19

M.Nhung