Quốc vương Kuwait tái bổ nhiệm ông Jaber al-Mubarak al-Sabah làm thủ tướng ngày 5-12

Tin mới

06/12/2012 02:30

M.Nhung