Rặng đá ngầm san hô nổi tiếng Great Barrier (Úc) mất một nửa trong 27 năm qua

Tin mới

04/10/2012 06:30

M.Nhung