Sẽ bán đấu giá bức ảnh chưa từng công bố của công nương Diana tại Mỹ vào cuối tháng 1

Tin mới

05/01/2013 21:20

 

T.Kim