Sẽ có 30 ô tô điện đưa đón du khách tại Đại Nội Huế, tổng đầu tư 14 tỉ đồng

Tin mới

19/10/2012 05:01

 

M.Nhung