Singapore cấm chiếu phim "Sex.Violence.FamilyValues" vì nội dung phân biệt chủng tộc

Tin mới

09/10/2012 17:25

 

Phong Linh