Singapore lên kế hoạch mở rộng diện tích đất đai thêm 52 km2 bằng cách san lấp biển

Tin mới

02/02/2013 09:00

B.T.H