Số ứng cử viên tranh cử tổng thống Armenian giảm từ 15 xuống còn 7 người

Tin mới

05/01/2013 11:40

B.T.H