Sơn La diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố ngày 8, 9-11

Tin mới

08/11/2012 11:43

 

Phong Linh