Sơn La: Tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện Nậm Chiến I hòa lưới điện quốc gia ngày 14-1

Tin mới

15/01/2013 03:00

M.Nhung