S&P hạ bậc tín nhiệm của Ai Cập từ B xuống B- vì khủng hoảng chính trị ngày 24-12

Tin mới

25/12/2012 10:15

M.Nhung