S&P hạ xếp hạng tín nhiệm nền kinh tế Argentina từ "B" xuống "B-"

Tin mới

31/10/2012 13:07

 

Phong Linh