Sri Lanka: Bạo động tại nhà tù Welikada làm hơn 100 người thương vong

Tin mới

10/11/2012 19:28

 

T.Kim