Sri Lanka: Khoảng 50% trong số 40.000 sư sãi đối mặt nguy cơ tiểu đường

Tin mới

18/12/2012 09:20

M.Nhung