Sri Lanka: Mưa lớn làm 9 người chết, 3.400 người đi sơ tán

Tin mới

18/12/2012 16:17

 

T.Nguyên