Sri Lanka: Mưa lớn suốt tuần qua làm chết 42 người chết, hàng ngàn người phải sơ tán

Tin mới

25/12/2012 03:34

M.Nhung